Psychologenpraktijk Bleiswijk

Welkom bij Psychologenpraktijk Bleiswijk! In het hart van de dorpskern van Bleiswijk bieden sinds 2023 vier betrokken GZ-psychologen hulp bij psychische klachten. In deze praktijk voor generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (BGGZ) richten wij ons op praktische, laagdrempelige en professionele ondersteuning, waarbij wij streven naar een individuele, op maat gemaakte behandeling. Voor ons staat het opbouwen van een goede therapeutische relatie voorop. Wij zien het als onze taak om vanuit empathie, veiligheid en vertrouwen de inzichten en handvatten te bieden om samen te werken aan uw herstel.

Wie zijn wij?

Psychologenpraktijk Bleiswijk is een vrijgevestigde psychologenpraktijk voor BGGZ. Heel bewust hebben wij gekozen vrijgevestigd te werken. Dit betekent dat wij niet gebonden zijn aan een instelling of ziekenhuis en de gelegenheid hebben zelfstandige keuzes te maken wat betreft de inhoud van uw behandeling, niet onnodig gehinderd door protocollen of voorschriften. Een voordeel voor u is dat u altijd te maken hebt met dezelfde behandelaar. Juist omdat we weten dat de behandelrelatie van grote invloed is op het succes van de behandeling, kunt u desgewenst altijd overstappen naar een van de andere behandelaren uit de praktijk.

Vanuit heel verschillende werkachtergronden hebben de psychologen van Psychologenpraktijk Bleiswijk elkaar op eerdere werkplekken als collega’s leren kennen. Voor de start van Psychologenpraktijk Bleiswijk werkten wij al vrijgevestigd samen in Spijkenisse, tot we ons gezamenlijk konden vestigen in de mooie dorpskern van Bleiswijk.

Bleiswijk behoort tot de gemeente Lansingerland en ligt centraal geleden in de randstad. In de nabijheid van de praktijk vindt u recreatiegebied de Rottemeren. In de coronatijd ontstond vanuit nood de mogelijkheid om een behandelsessie buiten aan te bieden. In de prachtige natuur van de Rottemeren ontstonden wandelsessies, die wij ook toen we de mogelijkheid weer hadden binnenskamers te werken zijn blijven aanbieden omdat de ervaringen zo succesvol waren.

Uiteraard bieden wij ook behandeling aan in ons prachtige pand aan de Dorpsstraat. Hier hebben wij
vier huiselijk ingerichte spreekkamers, gelegen naast de huisartsenpraktijk van Vliet.

De Behandeling

Psychologenpraktijk Bleiswijk richt zich op de individuele psychologische behandeling van volwassenen die door de huisarts zijn verwezen naar de BGGZ.

Contact

Voelt u zich vrij ons een bericht te sturen.

Psychologenpraktijk Bleiswijk vindt u in de dorpskern van Bleiswijk. Direct bij de praktijk vindt u gratis parkeergelegenheid voor maximaal 2 uur parkeren. Mocht u langer willen parkeren, kunt u dat iets verder in de straat kosteloos doen.

Spoed en crisis
Psychologenpraktijk Bleiswijk heeft geen 24-uurs beschikbaarheid. Dit betekent dat bij spoed en crisis contact opgenomen dient te worden met de huisarts of buiten kantoortijden met de huisartsenpost. Bij gedachten aan zelfdoding staat op www.113.nl nuttige informatie hoe (direct) hulp te krijgen.

Waarneming
De psychologen van Psychologenpraktijk Bleiswijk zijn elkaars praktijkwaarnemer in geval van langer durende afwezigheid. In het geval uw behandelaar plotseling voor langere tijd afwezig is, zal altijd contact met u worden opgenomen om te komen tot een zo goed mogelijke oplossing voor de overname van uw behandeling.